Đối tác

Hiện tại, Tuấn Phát Plastic là đối tác cung cấp sản phẩm đóng gói tới nhiều công ty sản xuất của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU ở các KCN xung quanh Hà Nội như KCN Thăng Long I, KCN Phú Mỹ, KCN Đồng Văn, Châu Sơn Hà Nam, KCN Đài Tư…

1