TUẤN PHÁT PLASTIC

  • Địa chỉ: Khu tiểu Công Nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
  • Email: tuanphatplastic@gmail.com
  • Hotline: 0918.579.683