Màng co nhiệt là gì?

Màng co nhiệt là gì? Các loại màng co nhiệt thường được làm từ các hợp chất như polyme, kim loại hoặc hợp kim, và được thiết kế để có độ co giãn và mở rộng theo một tỷ lệ cụ thể khi bị nung và làm lạnh. Khi được sử dụng trong các thiết bị cảm biến, màng co nhiệt thường được đặt trong một vị trí sao cho khi nhiệt độ thay đổi, màng sẽ co lại hoặc mở rộng, gây ra sự thay đổi trở kháng hoặc điện áp đầu ra, tùy thuộc vào thiết kế của cảm biến.